Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc v podjetju izvajamo usposabljanje kadra na področju digitalnih kompetenc in digitalizacije. Namen operacije je zagotoviti ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala naša konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji - klik tu.

Vavčer za tržne raziskave

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kratek opis projekta: V okviru Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave tujega trga na katerega želimo prodreti. Cilj operacije je pridobiti podatke o tujem trgu in konkurenci na njem za izboljšanje naših možnosti uspešnega prodora na ta tuji trg.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji - klik tu.

Using Format